AQ

De Nederlandse vertaling van de AQ is gevalideerd door Hoekstra en collega’s (Hoekstra e.a., 2008).

Let op: recent onderzoek laat zien dat de AQ onvoldoende sensitief is om ASS goed te kunnen screenen in een populatie met psychische/psychiatrische problematiek. Zo blijken mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) vergelijkbaar te scoren op de AQ en zien we dat een deel van de mensen met ASS niet verhoogd scoort op de AQ door een gebrekkig zelfinzicht of door het letterlijk nemen van de vragen (zie hiervoor: Ashwood e.a., 2016).

Als screening adviseren we geen gebruik te maken van een zelfinvulvragenlijst, maar om enkele vragen uit het DSM-5 interview autismespectrumstornissen te stellen. Bijvoorbeeld:
* Voelde u zich als kind sociaal gezien anders dan anderen? Zo ja: kunt u dit toelichten?
* Hebt u moeite om anderen aan te voelen en te troosten? Zo ja: komt dit door angst het niet goed te doen of voelt u niet goed aan wat de ander nodig heeft?
* Hebt u moeite met praktische veranderingen? Zo ja: belemmert dit u in het dagelijks leven? Kunt u voorbeelden hiervan geven?

Downloads:

AQ Nederlands goed vertaald

AQ Scoring