Diagnostisch onderzoek

Diagnostiek en behandeling bieden wij aan bij het Autisme Expertise Centrum.

Bij diagnostisch onderzoek kijken we altijd breder dan alleen ASS. In de afgelopen jaren hebben we bij ongeveer de helft van de aangemelde cliënten een diagnose in het autismespectrum vastgesteld. Bij het merendeel van de andere cliënten bleek sprake van één of meer andere diagnoses.

We bieden verschillende soorten kortdurende behandeling, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Bij behandeling gaan we altijd uit van de behoeften van de persoon met ASS en schatten we in wat wij hierin kunnen betekenen.

Wilt u zich opgeven voor diagnostiek/behandeling of wilt u iemand verwijzen, dan is dit mogelijk via de site  www.autismeexpertise.nl

Wij hebben geen afspraken met verzekeraars.
Het hangt van uw verzekeringspolis af of u de zorg volledig of slechts deels vergoed krijgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de praktijk.