Lezingen

Annelies Spek verzorgt ook lezingen. Bij het aanbod en inhoud gaan we uit van de meest recente wetenschappelijk ontwikkelingen, in combinatie met klinische ervaringen vanuit de praktijk.

Lezingen overzicht 2022

 • We bieden lezingen op de volgende gebieden:
  • Diagnostiek ASS
  • ASS in de DSM-5
  • ASS bij vrouwen
  • ASS en eetproblemen/eetstoornissen
  • Mindfulness bij ASS
  • ASS en trauma
  • ASS en/of ADHD (Verschillen, overeenkomsten, wanneer gaat het samen) (nieuwe Lezing)
  • ASS en/of Borderline persoonlijkheidsproblematiek (nieuwe lezing)
  • ASS en zingeving (nieuwe lezing)
  • ASS en delictgedrag, forensische aspecten (nieuwe lezing)
  • Oorzaken van ASS
  • ASS en ouder worden
  • Nieuwe inzichten in ASS
  • ASS en seksualiteit
  • ASS en psycho-educatie
  • Behandeling bij ASS
  • ASS en differentiaaldiagnostiek
  • ASS en talenten: positieve kanten van ASS

De duur van de lezing en de kosten worden in nader overleg bepaald.