Strange stories

De strange stories test is ontwikkeld om theory of mind te meten bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat deze test ook geschikt is om te gebruiken bij volwassenen met autisme. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat niet alle volwassenen met autisme fouten zullen maken bij deze test.
Bij een controlegroep volwassenen zonder stoornis zien we dat zij weinig tot geen fouten maken bij de Strange Stories test. Je zou dus kunnen zeggen dat het maken van fouten bij deze test bijzonder is en dat dit kan wijzen op problemen in de ToM. Echter, wanneer de test foutloos gemaakt wordt dan zegt dat niet dat er geen ToM problemen zijn. Met name intelligente volwassenen met autisme kunnen hun ToM problemen vaak goed compenseren, waardoor zij deze test (door te beredeneren) soms foutloos kunnen maken.

Downloads:

Strange Stories Test participant

Strange Stories Test diagnosticus

Strange Stories Test handleiding

Scoreformulier Strange Stories Test