Diagnostisch onderzoek artikelen

Terug

Spek, A.A. (2019).
Talenten van mensen met een autismespectrumstoornis.
Tijdschrift voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, 52(4), 319-332.

Spek, A.A., Wijker, B, Blauwbroek, H.S. (2017).
De zorgstandaard Autisme.
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 4, p. 2-6.


Spek, A.A. (2015).
Autismespectrumstoornissen in de DSM-5. Effecten op de klinische, bedrijfs en verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming.
Tijdschrift voor bedrijfs en verzekeringsgeneeskunde (23), 10, 463-465.


Spek, A.A. (2015).
Diagnostisch onderzoek naar ASS bij volwassenen.
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 63-68


Kiep, M., & Spek, A.A. (2015).
De AQ bij Nederlandse mannen en vrouwen met en zonder ASS.
De Psycholoog, 3, 40-49


Spek, A.A. (2014).
Autismespectrumstoornissen in de DSM-5.
Boom psychologie.nl


Spek, A.A. ,Bakermans,S. (2012)
Diagnostiek van autismespectrumstoornissen – een regionaal model volgens de landelijke richtlijnen.
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, November 2012, 1-9


Spek, A.A.
Diagnostiek bij (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51 (2012) 377-385


Spek, A.A., Teunisse, J.P., Tesink, C., Mol, A., Noens, I.L.J.
ASS- Diagnostiek bij volwassenen
De Psycholoog , 6, Juni 2010 , 44-56

Media

Zeven nieuwe inzichten over autisme
NRC 3 april 2021

GGNet
Start optimisme rond chronische psychiatrische patiënten.
Autisme vaak niet herkend.