Observatielijst ASS voor klinische afdelingen

Dit observatieinstrument is ontwikkeld door Fivoor (Linda Jansen), in samenwerking met het Autisme Expertisecentrum (Annelies Spek). Dit instrument is te gebruiken binnen klinische (forensische) settings, om het gedrag van patienten/clienten te observeren.

Deze observaties kunnen onderdeel zijn van een diagnostisch onderzoek naar ASS.

 

Downloads: