Onderzoeksprojecten

Bij het Autisme Expertisecentrum wordt continu onderzoek gedaan naar ASS bij volwassenen. Hierbij kiezen we bewust voor onderwerpen die leiden tot een betere zorg voor mensen met ASS. Ons doel is om de kwaliteit van leven van mensen met ASS te verbeteren. Bij wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelprojecten werken we zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en met erkende onderzoeksinstellingen.

De lopende projecten zijn:

1. Whitepapers diagnostiek
Bij het Autisme Expertisecentrum ontwikkelen we een serie whitepapers, met als doel een kwalitatieve verbetering van het diagnostisch proces. In de whitepapers gaan we in op differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit. Bijvoorbeeld: hoe onderscheid je ASS van een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis en wanneer gaan deze samen? Bij de ontwikkeling van de whitepapers werken we samen met andere specialistische centra. Voor de whitepapers zie:

2. ASS en Anorexia nervosa
Onderzoek laat zien dat eetproblemen veelvuldig voorkomen bij mensen met ASS. We weten ook dat anorexia relatief vaak voorkomt bij vrouwen met ASS. Desondanks is er nog weinig bekend over hoe eetstoornissen bij deze vrouwen ontstaan en wat hen helpt om hiervan te genezen. Ons doel is hier meer zicht op te krijgen. Hierbij werken we onder anderen samen met Altrecht (afdeling eetstoornissen Rintveld). In deze samenwerking doen we onderzoek naar het eetgedrag van vrouwen met ASS en anorexia nervosa. Sabrina Schröder zal op dit onderzoek promoveren.

3. ASS en prikkelverwerking
Bij mensen met ASS verloopt de prikkelverwerking doorgaans anders dan bij mensen zonder ASS. Ze kunnen overgevoelig, maar ook ondergevoelig zijn voor prikkels. Beide kan leiden tot aanzienlijke problemen in het dagelijks leven. Niet voor niks is de prikkelverwerking opgenomen in de DSM-5 als criterium van ASS. Wij vinden het belangrijk om meer zicht te krijgen op de prikkelverwerking van mensen met ASS. Daarnaast onderzoeken we wat kan helpen bij prikkelgevoeligheid. Michelle Kiep doet hier promotie-onderzoek naar. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met de Katholieke Universiteit Leuven.

4. Animal Assisted Therapy bij ASS
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat animal-assisted therapy (AAT) helpend kan zijn bij kinderen met ASS. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze therapie bij volwassenen.
Carolien Wijker, promovenda bij  GGZ Oost-Brabant, doet onderzoek naar het effect van therapie met hulphonden bij volwassenen met ASS. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met de Open Universiteit.

5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij ASS
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm. Het doel van ACT is acceptatie van beperkingen en meer richting geven aan het leven. Ondanks dat ACT regelmatig wordt toegepast bij mensen met ASS, zijn de effecten hiervan nog niet goed onderzocht. Bij het AEC heeft Linda ten Barge deze therapievorm aangepast aan mensen met ASS en traint ze andere hulpverleners in de toepassing bij deze doelgroep. Daarnaast doet Linda onderzoek naar de effecten van een aangepaste vorm van ACT bij volwassenen met ASS.

6. Psycho-motore therapie (PMT) bij mensen met ASS
Gesprekstherapie is niet altijd passend bij mensen met ASS, zeker wanneer er ook sprake is van alexythymie (weinig zicht hebben op gevoelens en deze moeilijk kunnen verwoorden). Het praten over problemen kan sommige mensen met ASS zoveel energie kosten, dat de therapie juist spanning geeft en positieve effecten beperkt blijven. Om die reden verdiept Renée Grevers zich in PMT bij mensen met ASS. Bij deze therapievorm ligt de focus op het lichaam en op ervaren, in plaats van alleen op praten. Rene wil in kaart brengen of PMT kan helpen om overbelasting en symptomen van alexythymie te verminderen.