Onderzoeksprojecten

Bij het Autisme Expertisecentrum wordt continu onderzoek gedaan naar ASS bij volwassenen. Hierbij kiezen we bewust voor onderwerpen die leiden tot een betere zorg voor mensen met ASS.
De onderzoeksthema’s van dit moment zijn:
Wetenschappelijk onderzoek  (dit heb ik overgenomen van de autismeexpertise-site)

Wij vinden het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar diagnostiek en behandeling van mensen met ASS. Wij kiezen hierbij nadrukkelijk voor onderwerpen die relevant zijn voor de klinische praktijk. Het doel is natuurlijk om de kwaliteit van leven van mensen met ASS te verbeteren!
Bij wetenschappelijk onderzoek werken we zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en met erkende onderzoeksinstellingen.
De lopende onderzoeksprojecten zijn:

1. ASS en eetproblemen
Onderzoek laat zien dat eetproblemen veelvuldig voorkomen bij mensen met ASS. Wat betreft eetstoornissen zien we zelfs dat een kwart van de vrouwen met anorexia nervosa, ook een autismespectrumstoornis heeft. Desondanks is er nog weinig bekend over hoe eetstoornissen ontstaan bij mensen met ASS en wat hen helpt om hiervan te genezen. Ons doel is hier meer zicht op te krijgen. Eén van de manieren is om vrouwen met ASS die de anorexia hebben overwonnen te interviewen, om zo te onderzoeken wat hen heeft geholpen. Zo hopen we meer zicht te krijgen op wat helpend is bij mensen met ASS en eetstoornissen/eetproblemen. Bij dit onderzoeksproject werken we onder anderen samen met het CCE en met Lister.

2. ASS en prikkelverwerking
Bij mensen met ASS verloopt de prikkelverwerking doorgaans anders dan bij mensen zonder ASS. Ze kunnen overgevoelig, maar ook ondergevoelig zijn voor prikkels. Beide kan leiden tot aanzienlijke problemen in het dagelijks leven. Niet voor niks is de prikkelverwerking opgenomen in de DSM-5 als criterium van ASS. Wij vinden het belangrijk om meer zicht te krijgen op de prikkelverwerking van mensen met ASS. Daarnaast onderzoeken we wat kan helpen bij prikkelgevoeligheid. Michelle Kiep doet hier promotie-onderzoek naar. Zij wordt hierbij begeleid door Ilse Noens (KU Leuven) en Annelies Spek.

3. Animal Assisted Therapy bij ASS
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat animal-assisted therapy (AAT) helpend kan zijn bij kinderen met ASS. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze therapie bij volwassenen.
Carolien Wijker, promovenda bij  GGZ Oost-Brabant, gaat onderzoek doen naar het effect van therapie met hulphonden bij volwassenen met ASS. De promotor bij dit onderzoek is professor Enders-Slegers van de Open Universiteit, Annelies Spek is co-promotor.

4. ASS bij vrouwen
Er is nog weinig bekend over autisme bij vrouwen, noch in de klinische praktijk, noch in het wetenschappelijk onderzoek. Wat we wel weten, is dat ze vaak meer psychische en lichamelijke klachten ervaren, sneller overprikkeld raken en dat het autisme bij hen vaak later wordt ontdekt. Wij vinden het belangrijk dat verder onderzoek wordt gedaan naar ASS bij vrouwen. We kijken hierbij vooral naar prikkelgevoeligheid, emotieregulatie, eetpatronen en hormonale factoren. Verder nodigen we vrouwen met ASS uit om mee te denken over andere relevante onderwerpen voor onderzoek.

5. ASS en kwaliteiten
We weten dat mensen met ASS duidelijke kwaliteiten hebben. Sommigen zijn bijvoorbeeld erg sterk in beelddenken, anderen hebben talige, analytische, of andere talenten.
Bij het Autisme Expertisecentrum wordt een vragenlijst ontwikkeld waarmee deze kwaliteiten in kaart gebracht kunnen worden. Dit kan helpen bij het zoeken naar een werkplek die aansluit, maar het kan ook belangrijk zijn bij het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde.

6. ASS en ouderschap
ASS kan van invloed zijn op ouderschap, bijvoorbeeld bij het proces van de opvoeding, maar soms ook bij de keuze voor kinderen. Vivian Snouckaert doet onderzoek naar ASS en ouderschap en heeft hierover een artikel geschreven. Het accent ligt hierbij op de ervaringen van de ouders met ASS en wat hen heeft geholpen (of had kunnen helpen) in deze levensfase.