Whitepapers

In de serie ‘whitepapers ASS’ wordt de autismespectrumstoornis (ASS) vergeleken met andere diagnoses, waarbij wordt ingegaan op differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit.

De gedragskenmerken van ASS kunnen namelijk erg lijken die van andere diagnoses, wat het diagnostisch proces erg complex kan maken. Bij het Autisme Expertise Centrum worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen, verschillende whitepapers gepubliceerd. Deze whitepapers gaan in op differentiaaldiagnostiek (ASS óf een andere diagnose) en comorbiditeit (ASS én een andere diagnose) bij mensen met (mogelijk) ASS.

Onze doelen zijn:

  1. Informatie te bieden aan diagnostici die worstelen met differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit bij mensen met (mogelijk) ASS.
  2. Input te geven aan mensen met ASS en hun naasten, zodat zij beter begrijpen waarom een bepaalde diagnose juist wel of niet is gesteld.

De Whitepapers

ASS en of AD(H)D

 

ASS en of niet aangeboren hersenletsel

 

ASS en of hoogbegaafdheid

 

ASS en of bipolairestoornis

 

ASS en of vermijdende persoonlijkheidsstoornis

 

ASS en of anorexia nervosa

 

ASS en of borderline persoonlijkheidsstoornis

 

ASS en of dwangmatige persoonlijkheids stoornis

 

Online diagnostiek en behandeling bij mensen met Autisme